menu
e-boekhouden

Is uw bedrijf merk-baar?

Een ruime 45% van het MKB bestaat uit dienstverleners. Bedrijven welke dus geen tastbaar product leveren. De kwaliteit hiervan is pas achteraf vast te stellen. Juist het ontbreken van deze tastbaarheid bemoeilijkt het verkopen ervan. Misschien herkent u uzelf hierin. Wat kunt u hier aan doen? Een korte stuk over het verbeteren van het merk ‘ik’.

Vanuit de marketing aanpak geredeneerd dient een bedrijf zijn markt te segmenteren om te komen tot een doelgroep welke op een goede (en meetbare) wijze aan te spreken is. Als je als organisatie je klant kent, kun je daarna zijn behoeften in kaart brengen. Wederom vanuit dezelfde klant kunnen dan ook de directe concurrenten (de alternatieven waaruit de klant kan kiezen) worden geschetst. Deze methode/werkwijze bewijst reeds jaren zijn waarde en is zekere nuttig bij het vaststellen van de kracht/zwakte van je bedrijf in haar omgeving. Oftewel, het bedrijf heeft en kent zijn plaats in de markt. Vraag of deze plaats een gewenste is, laat ik hier buiten beschouwing. Wel wil ik melden dat het ‘(her-)positionering’ van je bedrijf een gevolg kan zijn.

Mooi om te horen, aardig om te lezen. Maar wat heb ik hier als klein bedrijf aan? Nou, in zekere zin alles. Als u van uzelf weet waarin uw bedrijf goed is, de concurrent minder en de klant hier duidelijk behoefte aan heeft, heeft u uw bestaansrecht te pakken. De zogenaamde USP (unique selling point). Kortweg, het argument waarom de klant met u zaken wilt doen.

En dat is mooi, maar vaak komt dit in de praktijk niet voor. U bent als kleine zelfstandige toch vaak een van de velen. Gevolg? Ik ervaar dat in kleine bedrijven er nog te veel wordt gestuurd op de ‘gun-factor’. De ondernemer wil graag aardig gevonden worden door zijn klant. Op zich niets mis mee, omdat dit veelal een drive is om de dienstverlening zo goed mogelijk te verrichten. Aan de andere kant schuilt er wel direct een risico. Wat nu als dat gunnen er niet is? Het is immers niets tastbaars (net als uw dienstverlening).

Hoe kunt deze gun-factor beïnvloeden? Antwoord: positioneer uzelf! Maak van uzelf een merk. Houd u zich hierbij aan de voorwaarde dat het creëren van een merk enkel lukt als u  hier consistent aan werkt. Communiceer duidelijk wat u doet (uw dienst) voor wie (uw doelgroep) en op welke wijze (uw USP). Geef uw merk peilers (wat zijn uw waarden en normen?) en uit deze. Wees wederom consistent. Toets dit aan de markt. Vraag uw nieuwe klant hoe men aan uw naam gekomen is. Hopelijk dat dit na verloop van tijd tot een duidelijke positie van uw bedrijf op de markt leidt.

Reacties