menu

Is de Koffer van Bos een terroristische aanslag?

Iedereen is het er over eens; op 11 september 2001 veranderde de wereld drastisch. De gevolgen van de aanslagen, zo’n 6 jaar geleden, zijn nog altijd merkbaar in onze maatschappij. Denk alleen al maar aan de verscherpte toezicht en uitgebreidere controles op de luchthavens. Maar ook bij nieuwbouw wordt aandacht geschonken aan een mogelijke aanslag. De bouw van het centraal station van Rotterdam zal dan ook ‘iets’ duurder uitvallen van begroot, maar is dan wel terroristische aanslag bestendig. Hulpdiensten doen ook met enige regelmaat oproepen aan het publiek om verdachte pakketten en achtergelaten koffers direct te melden, in verband met de kans op een mogelijke aanslag. Het is dan ook te hopen dat Minister Bos van Financiën de koffer niet onbeheerd achterlaat aanstaande dinsdag.

Ondanks dat de koffer staatsgeheimen bevat tot die bewuste derde dinsdag in september, zijn sommige plannen al uitgelekt. De meeste plannen hebben al voor veel beroering geleid onder de belastingplichtigen die wederom een aanslag zien worden gepleegd op hun besteedbaar inkomen. Of deze aanslagen ook als terroristisch te bestempelen zijn, daar ga ik mij niet over uitlaten. Wel staat vast dat de Nederlandse Staat nog wat extra geld nodig heeft om haar plannen uit te (laten) voeren.

Het tarief voor de Omzetbelasting (BTW) zal worden verhoogd en ook de bijtelling voor het privégebruik van de auto zal volgend jaar gaan stijgen. Ook zijn er berichten dat de BPM zal worden verlaagd, hetgeen zal resulteren in een lagere aanschafprijs van een nieuwe auto. Dit levert natuurlijk wel weer nadelen op bij de verkoop van een tweedehands auto, maar dat terzijde. Om de verlaging te kunnen bekostigen zal de motorrijtuigenbelasting worden verhoogd en met de kilometerheffing in het verschiet is de auto dan ook hierbij officieel verheven tot de status van melkkoe.

Administratieve lastenverlichting

De administratieve lastenverlichting voor ondernemers zal ook wel aandacht krijgen, maar hier ben ik wat sceptisch geworden. De Wet  Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging In Sociaalverzekeringswetten (WALVIS) was natuurlijk een goed plan. Destijds in de periode 2000 tot 2003 zag het er nog veel belovend uit en na enkele correcties in 2004 en daarna is het beest uitgegroeid tot een gedrocht. De administratieve lasten zijn in 2007 voor veel ondernemers gestegen en ook in 2008 zullen zij nog niet afnemen. Alle goede pogingen ten spijt.

Huizenbezitters zullen ook verblijd gaan worden met hogere (belasting)aanslagen het komende jaar en ook zal er wel weer een poging gedaan worden om de hypotheekrente aftrek nog verder te beperken tot het uiteindelijk geheel zal worden afgeschaft (dat duurt gelukkig nog wel even). Andere groepen belastingplichtigen zullen ook niet gespaard gaan worden.

Software vol fouten

Wanneer wij weer alle maatregelen van de regering zijn vergeten en onze aangifte inkomstenbelasting zullen gaan invullen, worden wij weer geconfronteerd met tegenslagen. Afgelopen week is immers pijnlijk duidelijk geworden dat belastingplichtigen die gebruik maken van de software die de belastingdienst gratis ter beschikking stelt via de website, wel eens boordevol fouten kan zitten waardoor de belastingplichtige opgescheept wordt een hogere aanslag dan waar deze persoon recht op heeft. De Belastingdienst voelt zich niet verder verantwoordelijk dan het melden op haar website van deze fouten, want de belastingplichtige moet zelf bezwaar maken tegen de opgelegde aanslag. De slogan zou misschien dan ook aangepast moeten worden aan: ‘Leuker stelen kunnen wij niet, maar wel gemakkelijker!’.

Al met al zal woensdag aanstaande Nederland weer geconfronteerd worden met een nieuwe aanslag op ons besteedbaar inkomen. Eens kijken wat ons meldpunt http://www.crisis.nl hierover te melden heeft.

Voor meer informatie over prinsjesdag zie: http://www.prinsjesdag2007.nl.

Reacties