e-boekhouden

Investeringen in starters 2009

De activiteit in startersfinancieringen heeft zich in 2009 sterk gehouden. Maar liefst 141 startende bedrijven kregen een financiering van een venture capital fonds. In 2008 waren dat er 117.

Voorzitter Olijslager: “Venture capital fondsen beoordelen de meeste startende ondernemingen vooral op toekomstig potentieel. Daarom heeft de economische recessie van dit moment slechts beperkte gevolgen voor waarderingen in deze sector. Bovendien wordt voor dit type investeringen geen bancaire financiering gebruikt. Door het lange termijn denken, zoals gebruikelijk bij private equity, blijven investeringen in startende ondernemingen op peil”.

Participatiemaatschappijen zijn in 2009 ook doorgegaan met investeringen in de eigen portefeuilles. Dat blijkt uit het jaarlijks marktonderzoek ‘Ondernemend Vermogen’ van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). Zo steeg vorig jaar het aantal vervolginvesteringen in bedrijven, die private equity al in portefeuille had, van 185 tot 204.

Voorzitter André Olijslager van de NVP: “Participatiemaatschappijen hebben er voor gezorgd dat MKB ondernemingen ten tijde van economische recessie hun balansen hebben versterkt en kapitaal konden aantrekken voor herstructurering. Het aantal bedrijven dat voor het eerst private equity aantrok is daarbij met een aantal van 101 nagenoeg gelijk gebleven aan 2008. Dit geeft aan dat participatiemaatschappijen ook in de huidige markt investeringkansen zagen.”

Omvang investeringen 57 procent gedaald
Het gemiddelde investeringsbedrag per onderneming was in 2009 2,5 miljoen euro, tegen 6 miljoen euro in het voorgaande jaar. Deze daling kwam vooral door het lage aantal grote buyouts in 2009. Mede door die ontwikkeling was de totale omvang van investeringen door Nederlandse participatiemaatschappijen 776 miljoen euro, een daling van 57 procent ten opzichte van 2008. De omvang van groeifinancieringen bleef met 231 miljoen euro op peil, vooral door het grote aantal vervolginvesteringen in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Beperkte verkopen
De desinvesteringen door Nederlandse partijen bedroegen vorig jaar ongeveer 500 miljoen euro. Dit is een halvering vergeleken met het jaar daarvoor. Het aantal afboekingen was 36, ongeveer 2,8 procent van de totaal 1300 ondernemingen in portefeuille. Voorzitter Olijslager: “Het merendeel van die afboekingen vond plaats in vroege fase investeringen, die nu eenmaal per definitie meer risico met zich meebrengen. In een recessie wordt eerder duidelijk welke bedrijven op termijn levensvatbaar zijn en welke niet.”
Doordat er in 2009 ook voor ongeveer 500 miljoen euro aan nieuwe fondsen is geworven, bleef het totale vermogen onder beheer van de Nederlandse private equity sector 23,3 miljard euro.

Zelf op zoek naar een business angel? Zie ons overzicht van investeerders.

Gerelateerde berichten