e-boekhouden

Huis kopen als startend ondernemer?

Huis kopen als startend ondernemer?

Het starten van een eigen zaak brengt logischerwijs een onzeker inkomen met zich mee. Naast deze onzekerheid hoeveel wanneer te ontvangen heb je natuurlijk ook nog te maken met de aanloopperiode tot het realiseren van omzet en winst.

U als ondernemer heeft hiervoor bewust gekozen en neemt deze onzekerheid op de koop toe. Helaas bemoeilijkt dit vaak om de ‘volgende stap’ te zetten in de aankoop van een (nieuw) woonhuis. Hoe hier nu mee om te gaan? Zonder volledig te zijn, wil ik graag met u een aantal aspecten noemen welke het starten van een bedrijf en het verkrijgen van een hypothecaire lening wel mogelijk maken.

Na starten onderneming 3 jaar wachten?

Als stelregel hanteert een bank veelal de ‘eis’ om drie volledige boekjaren te overleggen. U dient dus minimaal drie jaar uw bedrijf te draaien en op basis van de door u overlegde jaarstukken wordt een bruto-inkomen uit uw bedrijf berekend. Dit is meestal (in de situatie eenmanszaak) de gemiddelde bruto winst (voor belasting dus). Dit gemiddelde kunt u goed vergelijken met het bruto resultaat uit loondienstverband. Maar wat nu als u geen drie jaren kunt of wil wachten?

Zorg er dan voor dat u een bank de noodzaak van de verhuis laat inzien. Als u dit argument kunt koppelen aan een omzet- en winsttoename van uw bedrijf, zijn banken sneller genegen om van hun stelregel af te stappen. De volgende stap is het aantonen van de ‘garantie’ van de winsten voor de toekomst. Een overzicht van uw debiteuren en/of verkoopcontracten helpen hier zeer bij. Soms is een mini ondernemingsplan nodig om bovenop deze zaken aan te geven hoe uw omzetgroei zich gaat ontwikkelen.

Maar waar dien je nu naar toe te rekenen? Hoe hoog dient het bruto inkomen te zijn om uw huis aan te kopen? Neem, voorzichtigheidshalve, een factor 4,5 tussen uw bruto winst en hetgeen u op basis maximaal kunt lenen. Dan heeft u in ieder geval een richting welke woning nog binnen de mogelijkheden ligt. Succes met de zoektocht!

Gerelateerde berichten