menu

Hoofdlijnen van een arbeidscontract

In ons artikel starten met personeel vertellen wij het een en ander over de verschillende vormen waarmee er een extra kracht ingehuurd kan worden. Maar ook met een uitzendkracht of tijdelijke vakantiekracht is het raadzaam goed op juridische, fiscale en administratieve veranderingen te letten. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een arbeidscontract.

Ontstaan arbeidscontract
Een arbeidsovereenkomst komt tot stand door wilsovereenstemming tussen werkgever en werknemer. Een schriftelijke vorm is voor de geldigheid van een arbeidsovereenkomst niet vereist. Dit is wel het geval voor enkele specifieke bedingingen, zoals het concurrentiebeding en het proeftijdbeding. Het is natuurlijk altijd verstandig een schriftelijke overeenkomst op te stellen. Zo’n overeenkomst kan ook een voor akkoord ondertekende aanstellingsbrief zijn.

Gezagsverhouding
Sluit u een arbeidsovereenkomst af dan is er sprake van een gezagsverhouding tussen u als werkgever en uw werknemer. Uw werknemer moet zich richten naar opdrachten die hij of zij van u krijgt. U hebt als werkgever de bevoegdheid om instructies aan uw werknemer te geven. U bepaalt dan de werktijden van uw werknemer en u stelt regels vast voor het melden van ziekte. Uw werknemer houdt zich aan deze regels, mag door u opgedragen werk niet weigeren en zorgt ervoor dat opgedragen werk binnen de hiervoor bepaalde termijn klaar is.

Looptijd
Arbeidsovereenkomsten worden gesloten voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan de duur zijn bepaald door de duur van een project (zoals het bouwen van een huis) of door een concrete kalenderperiode. Een project levert alleen dan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op, wanneer het einde of de voltooiing van het werk objectief is te bepalen. Omdat dit niet vaak het geval is, komt een contract voor bepaalde tijd in de vorm van een vaste kalenderperiode veel vaker voor.
 

Vormvoorschriften arbeidsovereenkomst
Hoewel de arbeidsovereenkomst zelf dus niet aan de schriftelijke vorm is gebonden, moet u als werkgever een aantal belangrijke zaken wel in een schriftelijke opgave aan uw werknemer verstrekken.  

  • De naam en woonplaats van partijen;
  • De plaats waar de arbeid wordt verricht;
  • De functie of de aard van de arbeid;
  • Het tijdstip van indiensttreding;
  • De duur van de overeenkomst bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
  • De vakantieaanspraak;
  • De opzegtermijn;
  • Het loon en de termijn van uitbetaling;
  • Of er een pensioenregeling geldt voor de werknemer;
  • De toepasselijkheid van een CAO.

Bronvermelding
Dit artikel is geschreven door Johan Mulder van Groenendaal BV. Wilt u als werkgever voor uw werknemer een arbeidscontract samenstellen, dan kunt u terecht op zijn website arbeidscontract-maken.nl. De digitale uitgever Groenendaal BV heeft dit instrument in samenwerking met advocatenkantoor CMS Derks Star Busman ontwikkeld. 

Verder lezen

Reacties