menu

Hoe ziet de KVK van de toekomst eruit?

De Kamer van Koophandel. Geliefd. Gevreesd. Bekritiseert en gewaardeerd. Door alle partijen uit alle hoeken want de KVK weet in een ding goed te zijn. Onafhankelijkheid! Wat doet de KVK eigenlijk en wat is de functie van de KVK van morgen?

Ongetwijfeld wordt hier vaak overleg over gepleegd door slimme mensen. Mijn persoonlijke visie is als volgt.

Om wat te kunnen zeggen over de taken van de KVK van nu en morgen even kort de doelstellingen van deze organisatie. En nee, die bestaan niet enkel uit ondernemers factureren ūüėČ

Wetsuitvoering
Waarschijnlijk de belangrijkste taak van de KVK is simpelweg wetsuitvoering. Het registreren van het Nederlandse bedrijfsleven op een onafhankelijke, internationaal erkende manier en deze transparant beschikbaar stellen. De KVK gegevens zijn regelmatig doorslaggevend. Bepalend in wie verantwoordelijk is. Wie beslissingsbevoegd. Juridisch gezien is de KVK hét orgaan die niet voor internationale bepalende situaties bepalend is.

Regiostimulering
De KVK zorgt voor stimulering van het bedrijfsleven. Dit door als belangrijke speler regelmatig bij overheden aan tafel te zitten, een luisterend oor te leggen bij ondernemersverenigingen en de dialoog met beiden aan te gaan.

Voorlichting
De KVK informeert over ondernemerschap. Dat kan zijn aan starters. Met bijv. de Startersdag of…. loop eens binnen bij de KVK? Maar ook aan gevestigde ondernemers. Bijv. over nieuwe regelgeving, internationaal zaken doen of recent de gevolgen van de recessie voor het bedrijfsleven. De KVK informeert met de KVK krant, website, nieuwsbrieven, workshops en seminars. Sinds kort heeft de KVK ook de website Hallo! waarop meer interactie tussen ondernemers mogelijk is.

De toekomst!
De KVK is veel met de toekomst bezig. Ze waren snel aanwezig op het web. Ze geven met een nieuwsbrief, krant en website veel informatie vrij en zeker in vergelijking met het buitenland is de KVK een vooruitstrevende organisatie. Neem nu Web2.0 en social media. Twee zaken waar grote Nederlandse bedrijven nog amper weten om te gaan. De KVK heeft inmiddels zijn eigen social media netwerk gelanceerd welke grotendeels positief ontvangen is. Hallo!

Wetsuitvoering van de toekomst
Snel innoveren in een juridische werkwijze is lastig omdat je altijd rekening moet houden met jurisprudentie en of het internationaal wel erkend zal worden. Het handelsregister is een wettelijk verplichte taak van de KVK en de jurisprudentie is nu redelijk veilig. Een simpele verbetering zou zijn om de handelsregister gegevens 24 uur per dag online beschikbaar te maken. Nu hebben deze online kantoortijden. Daarnaast zou een chatfunctie bij alle te bestellen gegevens kunnen zorgen voor het wegnemen van vragen. Een derde stap zou zijn om het bedrijfsleven te stimuleren taken over te nemen waar mogelijk. Bijv. door het stimuleren van initiatieven als www.voorwaarden.net.

Regiostimulering van de toekomst
De KVK is sparringspartner bij gemeenten, provincies en ondernemersorganisaties. In mijn ogen een onnodige tussenstap. Als de organisaties en overheden met elkaar zouden praten zou er een stap tussenuit worden gehaald en minder ruis zijn. Ik denk dat de KVK er beter aan doet om alles inzichtelijk te maken. De verenigingen en overheid inzichtelijk te maken voor elkaar. Zodat beiden weten wie er toe doen. De KVK kan als soort matching bureau optreden. De overheid stimuleren om meer met het bedrijfsleven te sparren en natuurlijk het bedrijfsleven stimuleren meer met de overheid te praten. De KVK kan als onafhankelijke derde bij eventuele geschillen inspringen, evalueren maar met name de match maken en eerst kijken of de partijen er zelf niet ook al uitkomen.

Voorlichting
Met name het nieuw gelanceerde Hallo! geeft in ieder geval aan dat de KVK mee wil met de tijd en durf heeft om gebruikers hun stem achter te laten. Wel vraag ik me af waarom de KVK alles in eigen hand wil houden. Informatie van de KVK is nog veel te eenzijdig. De KVK zou de voorlichting nog beter kunnen maken door met name in de voorlichting veel meer de samenwerking met het bedrijfsleven op te zoeken.

Organiseer de structuur maar houd het niet in eigen hand
De KVK zou in mijn ogen in de toekomst meer controle op voorlichting moeten uitoefenen dan zelf deze voorlichting te maken. De Krant en nieuwsbrief mogen blijven bestaan maar het zelf opzetten van een social media website of allerlei informatieve websites lijkt me onnodig. Zulke websites zijn commercieel helemaal niet onaantrekkelijk en kunnen prima door het bedrijfsleven gedaan worden. De KVK kan dan als controle orgaan hier controle op de informatie houden en als externe partij adviseren. Informeer het bedrijfsleven, stimuleer deze eventueel met marketing of financieel maar kijk of de markt een initiatief als deze niet prima zelf kan doen. Nu zal Hallo! wellicht concurreren met Higherlevel.nl wat ook al door de overheid gestimuleerd wordt.

Organiseer workshops data, en niet de workshops zelf
Er zijn enorm veel ondernemersworkshops. Vaak tientallen over een onderwerp. De KVK maakt er dan nog eentje bij. Dit lijkt me onnodig. Onnodig is het om elke organisatie maar te laten organiseren. Het lijkt mij een goede taak voor de KVK hier orde in te scheppen.

Zoek de samenwerking met de agenda van andere ondernemerssites die ook hun eigen agenda hebben en bundel alle ondernemersvoorlichting bij elkaar.

Als je alle ondernemersagendas kunt bundelen en hierop als KVK een soort controle op kunt houden, bijv. door steeksproefgewijs workshops te volgen, feedback te vragen van deelnemers of een score van workshops bij te houden kun je het kaf van het koren scheiden. Daar is de ondernemer in mijn ogen beter bij gebaat dan nog een orgaan die workshops organiseert. Als je als KVK weet welke evenementen er zijn en goed inzicht hebt in het succes van deze (stukje benchmarking) kun je deze extra stimuleren met marketing reclame of financieel. Het geld hier naar toe laten gaan i.p.v. eigen workshops brengt het bedrijfsleven en overheid dichter bij elkaar, meer transparantie, meer praktijk en volgens mij is het kostenbesparend!

Reacties