menu
e-boekhouden

Belastingvrije voet ondernemers

Heffingskorting krijg je als ondernemer, net als werknemers, als korting op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekering. De algemene heffingskorting is er voor iedereen, de arbeidskorting voor werkende mensen en daarnaast zijn er nog een aantal heffingskortingen afhankelijk van de persoonlijke situatie. Deze belastingvrije voet komt bovenop de aftrekposten voor ondernemers.

Algemene heffingskorting en arbeidskorting ook voor ondernemers

Belastingvrije voet ondernemersOndernemers met een eenmanszaak hebben enkele unieke eigen aftrekposten die flink kunnen oplopen. Alleen de startersaftrek en zelfstandigenaftrek zijn samen al bijna goed voor zo’n tienduizend euro wat je belastingvrij mag verdienen. Daarbovenop komen nog zaken als de investeringsaftrek, mkb-vrijstelling, of specifieke aftrekposten die soms ook hoog in de duizenden euro’s lopen.

Mensen in loondienst hebben alleen de algemene heffingskorting en arbeidskorting als belastingvrije voet. Veel ondernemers denken hier geen recht op te hebben, maar dat klopt niet. Dit fiscale voordeel is óók voor ondernemers van toepassing en kun je dus zien als extra belastingvrije voet bovenop de fiscale voordelen voor ondernemers.

Alle aftrekposten, van algemene heffingskorting tot de zelfstandigenaftrek, zelf direct berekenen? Kies dan voor een goed boekhoudprogramma.

Algemene heffingskorting

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting, maar sinds 2014 is het bedrag is afhankelijk van je inkomen. Verdien je meer dan grofweg dubbel modaal, dan is het voordeel voor jou mogelijk gereduceerd tot nul. Voor mensen die de aow-leeftijd hebben bereikt gelden andere bedragen.

Verdien je dubbel modaal? Dan is het voordeel mogelijk gereduceerd tot nul.

Arbeidskorting

Werkende mensen hebben recht op arbeidskorting. Net als de algemene heffingskorting is deze ook van toepassing op ondernemers, en afhankelijk van het inkomen en het bereiken van de aow-leeftijd.

Specifieke kortingen

De algemene heffingskorting en arbeidskorting zijn voor vrijwel iedereen van toepassing, maar daarnaast zijn er ook nog specifieke heffingskortingen. Ook daar is geen onderscheid tussen ondernemers of mensen in loondienst, en ook daar heb je mogelijk recht op.

Wanneer bereken je heffingskortingen?

Voor de berekening van de hoogte van de heffingskorting, pak je de winst voor ondernemersaftrek. Je past dit bedrag vervolgens pas toe aan het einde bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat betekent dat je fiscale voordelen voor je onderneming, zoals de zelfstandigenaftrek, mkb-winstvrijstelling of andere aftrekposten allemaal al hebt verrekend, zodat je de heffingskortingen maximaal kunt benutten.

Voorbeeld toepassen heffingskortingen

In het artikel wat hou ik netto over? staat een uitgebreide uitleg over het berekenen van het netto-salaris. Hier wordt ook uitgelegd waar alle aftrekposten worden toegepast.