Gratis en voor niets!

Gratis en voor niets!

In de periode dat ik als consultant van Exact software mijn brood verdiende, ben ik ooit een keer een verkooppresentatie gaan houden in London.

Een onderneming die meerdere vestigingen verspreid over verschillende Europese landen had wilde dit centraal administreren. Ik onderzocht of de mogelijkheden van Exact dit ook kon bieden. Ik had mijn presentatie goed voorbereid en heb de genodigden alle mogelijkheden duidelijk besproken en ook de mogelijke problemen en vermoedelijke tekortkomingen (bij de implementatie van standaard software moeten er altijd concessies gedaan worden om de reeds bestaande procedures en handelingen te handhaven) in het geautomatiseerde systeem.

‘Goedkoop, dus beperkt’
Het management raakte tijdens mijn presentatie meer opgewonden en begonnen zelfs de mogelijke problemen al te relativeren als niet onoverkomelijk. De andere boekhoudprogramma’s die aan de selectieronden meededen, hadden niet gewezen op deze problemen en dit werd zeer op prijs gesteld. Na de presentatie de offerte overhandigd en nog voorzien van een nadere toelichting en afscheid van elkaar genomen. Na een week ontving ik de melding dat de keuze niet gevallen was op ons boekhoudpakket, want de aanschafprijs was lager dan de andere pakketten en de verwachting was dan ook dat het pakket niet zou kunnen tippen aan de andere pakketten.

De kosten van het pakket waren zo laag, dat de functionaliteit waarschijnlijk onvoldoende was.

Nederlanders kijken weer heel anders tegen investeringen en de inleiding zegt misschien wel meer over de Engelsen, dan ondernemers. Wel blijft overeind staan dat als iets gratis is, wij eigenlijk altijd huiverig worden. Van organisaties als de Belastingdienst gaat deze vlieger compleet niet op. Vele ondernemers en particulieren gebruiken de gratis beschikbaar gestelde software en gaan hiermee aan de slag. Sommigen gebruiken de software zelfs tot volle tevredenheid en laatst nog heb ik gesproken met een potentiële klant die de afdrukken uit deze software ingebonden had gekregen van zijn belastingadviseur.

Gratis of toch een betaald pakket?
Desondanks zijn er ook veel commerciële pakketten op de markt die precies hetzelfde kunnen als deze gratis software. Gelet op het aantal gebruikers (licenties) blijkt dat toch nog het overgrote deel de software gebruikt die door de Belastingdienst ter beschikking stelt, of heeft deze handelingen uitbesteed aan een accountant, boekhouder of belastingadviseur. Is het maken van fiscale software dan zo ingewikkeld of is de software van de Belastingdienst zo goed?

Op zich is de aangiftesoftware die de Belastingdienst ter beschikking stelt niets anders dan een geautomatiseerde hulpmiddel om de aangiften in te vullen en te verzenden. Eigenlijk kan er dus niet veel mis zijn met deze software. Afgezien van een paar fouten in percentages (kan ook in de commerciële software voorkomen) blijkt dit toch goed te werken. Het grote verschil zit hem eigenlijk in het optimaal gebruik maken van de fiscaliteiten die geboden worden en een stukje fiscale planning op te zetten.

Planning of koppelingen
De software van de Belastingdienst voorziet niet in de mogelijkheid tot koppelingen met externe systemen (tijdwinst en efficiency) en voorziet ook niet in het opzetten van een fiscale planning, laat staan dat de mogelijkheden tot bijvoorbeeld middeling optimaal te benutten. Misschien dat er eens een gebruikersgroep moet gaan vragen of er een soort waarschuwing komt op deze software, zoals dit nu gebruikelijk is bij aandelen (‘rendementen behaalt in het verleden, bieden geen garantie voor de toekomst’).

De gebruikers van de software vertrouwen immers volledig op deze software en gaan er vanuit dat zij al het mogelijke uit hun belastingaangifte kunnen halen. De Belastingdienst heeft, op aandringen van de Nationale Ombudsman, niet voor niets al folders moeten maken over de mogelijkheden van een aftrekpost die verband houdt met de ziektekosten. Bij een aantal berekeningen bleek dat ongeveer een half miljoen Nederlanders geen optimaal gebruik maakt van deze mogelijkheden, hetgeen betekent dat er eigenlijk teveel belastingen geheven worden.

In mijn volgende blogs zal ik dan ook uitgebreid stil gaan staan bij de verschillende onderwerpen van de belastingaangiften en uiteraard de meest vergeten of minst optimaal gebruikte aftrekposten. Mocht u vragen hebben over een bepaald onderwerp of aftrekpost, schroom dan niet om mij een e-mail te sturen.

Gerelateerde berichten