menu

Gevolgen Prinsjesdag voor ondernemers

Advertorial – Op Prinsjesdag zijn zoals gewoonlijk de kabinetsplannen voor de komende periode bekend gemaakt. Gezien de economie is het niet gek dat ondernemerschap in Nederland deze Prinsjesdag duidelijk aanwezig was. Wat zijn nu de gevolgen voor jou?

Om maar meteen duidelijk te zijn: Ook op jou heeft deze Prinsjesdag direct invloed. Een eerste pluspunt: De MKB vrijstelling gaat van 10,5% naar 12%. Dat betekent dit keer direct voordeel welke ook voor parttime ondernemers zal gelden. Een andere verandering is bijvoorbeeld dat het urencriterium van 1225 uur komt te vervallen.  

Deze Prinsjesdag werd er vooral gekeken naar mogelijke administratieve lastenverlaging en het stimuleren van investeringen. Zo wordt het aanvragen van vergunningen online mogelijk.  Verschillende vergunningen, ontheffingen en andere wettelijke vereisten zijn samengevoegd in één omgevingsvergunning. Het online aanvragen van de omgevingsvergunning levert bedrijven een totale besparing van 105 miljoen euro per jaar op. Dit is vergeleken bij 2007 een reductie van de administratieve lasten met ruim twintig procent.

Om de kredietverlening voor MKB-ondernemers op gang te houden, blijft in 2010 de verruimde Garantieregeling voor het MKB (BMKB) gelden. De staat stelt zich hiermee garant voor leningen aan het MKB. Het beschikbare budget voor 2010 is 765 miljoen euro.

Ook de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) voor grotere leningen blijft als crisismaatregel gelden. Daarnaast worden in 2010 zo’n 1000 microkredieten voor beginnende ondernemers verstrekt. Naast een lening van maximaal 35.000 euro krijgen zij ook coaching.

Investeringen door ondernemers worden extra bevorderd. De Kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA) is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen en is hierdoor vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf. Het maximale percentage van de KIA wordt verhoogd van 25 procent naar 28 procent.

 In de nieuwe situatie bedraagt de maximale investeringsaftrek 15.120 euro (bij een investeringsbedrag van 54.000 euro tot 100.000 euro). 

Wat betekent de uitkomst van Prinsjesdag voor jouw onderneming? Lees hier het overzicht.

Verder lezen

Reacties