menu
e-boekhouden

G-rekening

Als je personeel inhuurt dan kan een geblokkeerde rekening, oftewel een G-rekening, wel eens handig zijn. Je kunt de aansprakelijkheid voor de loonheffingen namelijk beperken door het verschuldigde bedrag op een G-rekening van de uitzender te storten. Zo kunnen loonheffingen van ingehuurd personeel aan de Belastingdienst worden voldaan.

De G-rekening is bedoeld voor bedrijven die personeel uitlenen, zoals uitzendbureaus, maar bijvoorbeeld ook onderaannemers en payroll-organisaties. De G-rekening is in die zin speciaal dat geld van deze rekening alleen naar de Belastingdienst of naar een andere G-rekening kan worden overgemaakt. De Belastingdienst heeft het eerste pandrecht op een G-rekening en het beschermt zo dus partijen tegen wanbetalingen van loonheffingen.

Stel dat je personeel huurt via een uitzendbureau dan kan jij als ‘inlener’ een gedeelte van de factuur op de G-rekening van het uitzendbureau, de ‘uitlener’, storten. Het uitzendbureau zal dit geld gebruiken om de verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting te voldoen aan de belastingdienst. Een G-rekening heeft wel degelijk toegevoegde waarde, ondanks dat de Wet Keten Aansprakelijkheid stelt dat bedrijven die personeel inhuren aansprakelijk zijn voor de loonheffingen, mocht de uitlener verzuimen om die te betalen. Het is namelijk meer dan eens voorgekomen dat de belastingdienst na het faillissement van een uitzendbureau de belastingen en premies verhaalt op de bedrijven die het personeel hebben ingehuurd. Om dit te voorkomen is er dus een G-rekening. De Belastingdienst zal je immers niet aansprakelijk stellen voor het bedrag dat je op die rekening hebt gestort.

G-rekening vervangen door depotstelsel

Het huidige systeem van de G-rekening is vervangen door een systeem van rechtstreekse stortingen. Uitleners kunnen dan een depot aanhouden op een vrijwaringsrekening van de Belastingdienst. Een deel van de factuur die bijvoorbeeld een uitzendbureau naar jou als inlener stuurt kan dan op dit depot ten name van het uitzendbureau worden gestort. Die kan vervolgens het tegoed van diens depot gebruiken voor betalingen van loonheffing.