menu
e-boekhouden

Fiscale Oudedagsreserve

Wie gaat ondernemen, is zelf verantwoordelijk voor de opbouw van het pensioen. Via de fiscale oudedagsreserve kun je op een aantrekkelijke manier een deel van de winst reserveren voor je oude dag.

Fiscale OudedagsreserveDe fiscale oudedagsreserve, ook wel FOR genoemd, zorgt ervoor dat je de reservering voor je pensioen in mindering mag brengen op de fiscale winst. Dit is prettig, want een lagere winst betekent dat je als ondernemer minder inkomstenbelasting betaalt. Het geld dat je door de regeling overhoudt, kun je vervolgens gebruiken om je pensioen aan te vullen.

Fiscale oudedagsreserve: alleen voor eenmanszaken en vof’s

In tegenstelling tot een fiscaal voordeel als de mkb-winstvrijstelling, waar elke ondernemer recht op heeft, gelden er voor de fiscale oudedagsreserve een aantal beperkingen. Zo mogen alleen ondernemers met een eenmanszaak of vof gebruikmaken van de regeling. Dit komt omdat zij natuurlijke rechtspersonen zijn.

Heb je een eenmanszaak of vof en wil je deze omzetten naar een bv of nv, dan heeft dit gevolgen voor je oudedagsreserve aangezien je de reservering niet kunt meenemen naar het nieuwe bedrijf. Je kunt ervoor kiezen om direct af te rekenen met de fiscus, maar het is ook mogelijk om met het vrijgekomen bedrag een lijfrente te kopen. Omdat het vrij lastig kan zijn om zelf te bepalen wat de meest gunstige optie is, niet alleen voor de korte termijn maar ook voor je oude dag, is het aan te raden om deskundig advies in te winnen.

Heb je al gedacht aan Pensioenbeleggen? Dat kan soms met fiscaal voordeel. Open vandaag nog een Binck beleggingsrekening en bouw zelfstandig kapitaal op voor later.

Aanvullende voorwaarden

Naast de rechtsvorm zijn er nog een aantal andere voorwaarden waar je aan moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de FOR. Allereerst heb je te maken met het urencriterium. Pas wanneer je jaarlijks meer dan 1225 uur in je onderneming steekt – een kleine 24 uur per week – kom je in aanmerking voor de fiscale voordelen.

Verder is het belangrijk dat je de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebt bereikt en dat de onderneming winst maakt. Aangezien je uitsluitend een deel van de winst mag reserveren, is alleen het hebben van een leuke omzet dus niet voldoende. Heb je flink geïnvesteerd of heb je tegenvallende resultaten waardoor je geen winst draait, dan is het niet mogelijk om dat jaar geld te reserveren.

De FOR in de praktijk

Deelname is aan de fiscale oudedagsreserve is niet verplicht. Je bent geheel vrij om bepaalde jaren wel geld te reserveren en andere jaren niet. Máár: vanuit de overheid worden er limieten gesteld hoeveel je jaarlijks mag inleggen. Sla je een of meerdere periodes over, dan kun je dit dus niet compenseren door op een later moment extra in te leggen.

Er worden twee limieten opgelegd: een percentage van de winst dat maximaal mag worden gereserveerd en een maximumbedrag. Zowel het percentage als het maximumbedrag kan jaarlijks wisselen. Voor 2019 is het dotatiepercentage, zoals het percentage dat je mag reserveren officieel heet, vastgesteld op 9,44 procent. Het maximumbedrag dat je in 2019 mag reserveren voor je oude dag is 8.999 euro. In de praktijk betekent dit dat je – hoe hoog je winst ook is – je nooit meer kunt reserveren dan het wettelijk vastgestelde maximum.

Voordelen van de FOR

Feitelijk gezien is de fiscale oudedagsreserve niets meer dan een uitstel van betaling. Maar wel eentje met mogelijke fiscale voordelen, zowel op de korte als lange termijn. Het voordeel op de korte termijn is dat je nog geen belasting hoeft te betalen over het gereserveerde bedrag. Vooral wanneer je nog niet zo lang ondernemer bent, kan dit heel fijn zijn. De kans is dan immers groot dat je (vrijwel) alle winst wilt herinvesteren in het bedrijf.

Een voordeel van de uitgestelde belastingheffing op de langere termijn is dat er voor gepensioneerden aangepaste belastingtarieven gelden. Hierdoor houd je verhoudingsgewijs mogelijk meer over van je inleg.

Mogelijke nadelen van de FOR

Hoewel de fiscale oudedagsreserve de nodige voordelen kan opleveren, kunnen er ook situaties ontstaan waarin de regeling tegen je werkt. Net als dat de regels rondom de FOR jaarlijks aangepast kunnen worden, is het ook mogelijk dat de belastingtarieven worden gewijzigd. Nu is het zo dat mensen die met pensioen zijn minder belasting hoeven te betalen bij een vergelijkbaar inkomen. Maar niemand weet of deze regeling over pakweg dertig jaar nog steeds bestaat.

Bovendien kun je ook je eigen toekomst niet altijd voorspellen. Je gaat er waarschijnlijk vanuit dat je de uitgestelde belasting moet betalen op het moment dat je met pensioen gaat, maar dit hoeft niet zo te zijn. Zoals eerder aangegeven kan ook een andere keuze in rechtsvorm de aanleiding vormen.

Al met al kan de regeling best complex worden. Om te voorkomen dat de FOR nadelig voor je uitpakt, is het aan te raden om je goed te verdiepen in de voorwaarden. En bij twijfel is het natuurlijk altijd beter om een fiscaal specialist in te schakelen.