menu

Financieren ondernemingsplannen

Over een eigen onderneming nadenken is leuk. Het wordt echter pas écht als de onderneming daadwerkelijk wordt opgericht en er eigen geld in wordt gestoken.

De praktijk leert dat het overgrote deel van de starters geen externe financiers (nodig) heeft. Men start met eigen geld en/of met geld van vrienden en familie. Een belangrijk deel van deze starters probeert overigens wel om geld te lenen bij banken. Deze zijn echter niet zo happig op starters. Over het algemeen toetsten banken aan vijf criteria. De twee zachtere criteria zijn (a) de ondernemer(s) zelf en (b) het business idee/concept/model.

Inhoud ondernemingsplan

De ondernemer is degene die het moet doen en dat zal ook uit het ondernemingsplan moeten blijken. Hij of zij moet de idealen waar gaan maken. Als men geen vertrouwen heeft jou als ondernemer dan ben je bij voorbaat kansloos. Daarnaast moet het businessconcept aanspreken. Vooral als starter moet je met overtuigende argumenten aankomen waarom jouw bedrijf wél slaagt (waarbij meer dan de helft van je collega’s het binnen vijf jaar voor gezien houdt!). Het businessconcept moet (a) voldoende vertrouwen wekken maar tegelijkertijd (b) voldoende onderscheidend vermogen creëren ten opzichte van collega bedrijven. Dit valt niet altijd mee.

De drie harde criteria zijn (a) solvabiliteit, (b) winstgevendheid/cash flow en (c) zekerheden. De solvabiliteit wordt bepaald door de inbreng van eigen geld/kapitaal af te zetten tegen de totale geld/kapitaalbehoefte. Banken zien graag een solvabiliteit van minimaal 30 % (en liever meer!). Dus, heb je totaal 100.000,- nodig? Dan moet je zelf minimaal 30.000,- aan eigen geld en/of goederen inbrengen.

Banken begrijpen wel dat je niet vanaf dag 1 winstgevend kunt zijn. Ze moeten er echter wel vertrouwen in hebben dat dit op termijn een keer gaat gebeuren. Waar ze wel heel goed naar kijken is de cash flow. Oftewel, heb je ten allen tijde voldoende geld in huis/op de bank om aan je verplichtingen te voldoen? Heb je rekening gehouden met klanten die (te) laat betalen,  BTW afdracht, onverwachte extra uitgaven (die er altijd zijn!) e.d. De cash flow is voor de startende ondernemer van groot belang!

Tenslotte, banken zijn dol op zekerheden. En helaas, dit zijn zaken die je als starter niet of nauwelijks kunt bieden. Als starter heb je veelal (nog) geen goed gevulde bankrekening of (bedrijfs)pand als onderpand. Voor zekerheden kom je dan al snel bij garantstellingen van Family, Friends and Fools terecht. Deze mogelijkheden van een zogenaamde F3 financiering vertel ik graag volgende keer meer over.

Patrick Bijman

Reacties