menu

Eenmanszaak wordt steeds vaker bv

Steeds meer accountants en financieel specialisten veranderen hun eenmanszaak in een besloten vennootschap. Zo kunnen ze opdrachtgevers vrijwaren voor de gevolgen van de bekritiseerde Wet DBA. Toch zijn er enkele kanttekeningen te plaatsen bij deze bv-constructie.

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), sinds mei 2016 de beruchte opvolger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), stelt een aantal strenge eisen aan het zelfstandig ondernemerschap van freelancers. Ook kan het inhuren van een zzp’er met terugwerkende kracht als schijnconstructie worden beoordeeld en zo de werkrelatie met de opdrachtgever aangemerkt worden als een dienstverband. En dat heeft weer tot gevolg dat premies met terugwerkende kracht worden verhaald op de opdrachtgevers.

In reactie hierop veranderen steeds meer accountants en financieel specialisten hun eenmanszaak in een bv. Er zijn zelfstandigen die op eigen houtje of met behulp van een bureau een eigen BV beginnen, maar er zijn ook bureaus die voor zzp’ers die bv-constructie opzetten. De winstaandelen van de bv komen weliswaar in het bezit van de ondernemer, maar de stemrecht-aandelen gaan in meerderheid naar het ondersteunende bureau, zo valt te lezen bij Accountant.nl.

Zzp’ers betalen eenmalig notariskosten en oprichtingskosten voor het opzetten en onderhouden van een besloten vennootschap, maar betalen daarnaast ook een maandelijkse fee aan het bureau dat de stemrecht-aandelen bezit. De zzp’er wordt in deze constructie weliswaar de directeur-grootaandeelhouder, maar is tegelijkertijd ook werknemer in zijn eigen bv. En de dga – en dus de zzp’er – kan ontslagen worden.

Kritiek op bv-constructie

Maarten Post van ZZP Nederland is kritisch over een dergelijke oplossing. “Onder de streep ben je in deze constructies meer geld kwijt. Je betaalt namelijk vanuit je bv zowel de werknemerspremie als de werkgeverslasten, terwijl je niet meer de aftrekposten van de zzp’er geniet. Logisch dat de Belastingdienst dit een prima constructie vindt, want het levert haar extra geld op. Daarnaast heb je nog je kosten voor het bureau dat jou helpt met de bv-constructie. Verder loop je ook nog het risico dat je ontslagen kan worden. Je vrijheid van ondernemen is weg. En wat gebeurt er met de bv als je eruit wil?”

Reacties