menu
e-boekhouden

Doorsnee vermogen zzp’er: 101.500 euro

Doorsnee vermogen zzp’er: 101.500 euro

Zelfstandigen zonder personeel hadden aan het begin van 2016 een doorsnee vermogen van 101.500 euro. Dat is een flinke daling in vergelijking met de situatie tien jaar geleden. In 2007 beschikte een zzp’er namelijk over 205.200 euro aan vermogen.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft vrijgegeven. Daaruit kwam ook naar voren dat bij één op de vier zzp’ers het vermogen negatief was of ergens schommelde tussen de nul en vijfduizend euro. Ze zijn daarmee niet de groep met procentueel het minste vermogen: onder werknemers komt een negatief vermogen vaker voor (29 procent), net als een klein vermogen (10 procent).

Vermogen van zelfstandigen met en zonder personeel en werknemers

Zelfstandigen met personeel heeft meer vermogen

Uit de tabel wordt ook duidelijk dat zelfstandigen met personeel, ook wel zmp’ers genoemd, beduidend meer vermogen hebben dan zzp’ers of werknemers. Zo bedroeg het doorsnee vermogen van een zelfstandige met personeel 217.000 euro aan het begin van 2016. Ter vergelijking: in 2007 ging het bij deze groep zelfstandigen nog om 310.600 euro.

Bedrijfsvermogen

Verder blijkt dat ruim negentig procent van de zelfstandigen met personeel een bedrijfsvermogen heeft met een mediaan waarde van 74.000 euro. Hiermee is het bedrijfsvermogen goed voor 43 procent van de totale bezittingen. Uit de cijfers van het CBS wordt duidelijk dat 81 procent van de zzp’ers over bedrijfsvermogen beschikt, dat een doorsnee waarde van 19.000 euro heeft. Bij deze groep zelfstandigen vormt het bedrijfsvermogen 31 procent van de totale bezittingen. Voor zowel zzp’ers als werknemers is de eigen woning het belangrijkste vermogensbestanddeel.

Waarom vermogen zzp’ers is afgenomen

Waarom het vermogen van zzp’ers in de loop der jaren zo is afgenomen, geeft het CBS niet. Maar het een en ander zou verklaard kunnen worden door het feit dat de groep van zzp’ers in ons land in de afgelopen tien jaar beduidend is toegenomen: van 682.000 in 2007 naar 895.000 tien jaar later. En deze nieuwe instroom bestaat vooral uit jonge mensen, die dus nog nauwelijks vermogen hebben kunnen opbouwen, en 55-plussers die al die jaren daarvoor werknemer waren.

Reacties