menu

Deeltijd WW onlogisch?

Het nut van de deeltijd WW was mij meteen duidelijk. De recessie is tijdelijk dus helpt het Rijk bedrijven stabiel te blijven. Het geeft zo de mogelijkheid na de recessie weer snel op te bloeien. De praktijk blijkt  helaas niet zo transparant en logisch.

Waarom de deeltijd WW?

Bedrijven zien door de recessie, even nu grofweg gemiddeld genomen, een omzet daling van 30%. Terwijl de complete strategie was ingericht op een groei van 10%. Dat betekent dat er tijdelijk een flinke dip komt die bedrijven moeten opvangen. Bij minder opdrachten is er minder werk en moeten de werkkosten omlaag. De eerste gedachte is dan vaak om mensen op straat te zetten. Tenslotte valt het op de werkvloer het snelste op als er mensen rondlopen die het opeens niet meer druk blijken te hebben.

De deeltijd WW zou dit tegen moeten gaan. Met de deeltijd WW reserveert het Rijk een stukje WW uitkering voor mensen die nu tijdelijk minder uren ingezet worden voor productie. Doordat met de deeltijd WW bedrijven een daling in personeelskosten kunnen realiseren hoeven ze mensen niet te ontslaan. Als de recessie over raakt en bedrijven weer wat stabieler gaan draaien kunnen ze snel deze mensen weer voor 100% inzetten. Nederland direct na de recessie weer actief!

De deeltijd WW in de praktijk

De deeltijd WW is iets nieuws. Met nieuwe dingen blijken er in het begin veel kinderziektes. Zo had ik verwacht dat die mensen met een 50% uitkering deels thuis zouden komen te zitten. Ik voorzag al voordelen als een rustig weekend omdat mensen opeens door de week naar de winkel, kapper, tandarts en andere zaken konden.

Dat blijkt niet zo te zijn. Ten eerste krijgen mensen geen ‘vrij’. De meeste mensen worden gewoon in het bedrijf actief gehouden. Ze komen wel op een deeltijd WW te staan maar blijken enkel te veranderen van werkzaamheden. Zo is het opeens lang niet zo belangrijk meer dat ze productief zijn want ze kosten toch niets meer. Dus krijgen ze wat trainingen, extra vergaderingen, kijken ze naar effectiviteit en in de praktijk betekent dit dat het kantoor eens opnieuw geschilderd of ingericht kan worden.

Zou het niet beter zijn als ze werkelijk naar huis werden gestuurd. Zodat de afweging voor het bedrijf om iemand in de deeltijd WW te zetten wel echt nadelig is?

Ten tweede gaat het geld van de deeltijd WW naar bedrijven en dus niet bij de ‘werkelozen’ zelf zoals de normale WW. Waarom het Rijk daarvoor gekozen heeft is mij een raadsel. Bedrijven krijgen het simpelweg op hun rekening. Oftewel ze houden hetzelfde aantal mensen. Hoeven minder productie te draaien. En krijgen daar nog subsidie voor ook. Met wat training en andere activiteiten lijkt het bijna alsof we met zijn allen bepaalde bedrijfsuitjes aan het sponsoren zijn.

Zou het niet beter zijn als het geld direct naar de betrokken medewerker ging?

Er wordt naar mijn bescheiden mening een veel te gemakkelijke kans geboden voor bedrijven om te frauderen. Het motiveert totaal niet om die mensen toch voor 100% productief te houden. En bij faillissement gaan de werkelozen alsnog met hun salaris het schip in.

Maar ik sta zeker open voor een andere kijk op deze regeling. Wat is jouw mening hierover?

Reacties