Corona vertraagt digitalisering mkb

Corona vertraagt digitalisering mkb

De digitalisering onder midden- en kleinbedrijven in Nederland is vertraagd door de coronacrisis. Voor één op de drie is de belangrijkste reden voor deze belemmering een gebrek aan budget.

Door de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende lockdowns moeten ondernemers extra hard werken aan hun online zichtbaarheid. Maar voor veel bedrijven lijkt dit niet zo eenvoudig. De pandemie zorgt bij veel van hen juist voor een vertraging van de digitalisering. Dit blijkt uit navraag van Sortlist onder 500 mkb’s in België, Frankrijk, Spanje, Nederland en Duitsland.

Meerderheid ziet geen versnelde digitalisering

De meerderheid van de ondervraagden zegt dat het coronavirus de mate waarin ze digitaal ondernemen niet heeft versneld, maar heeft vertraagd (30,5 procent) of onveranderd is gebleven (22,7 procent). Alleen de overige 43,8 procent zegt dat de digitalisering nu sneller wordt opgepakt.

De impact van het coronavirus op de digitalisering van bedrijven.
De impact van het coronavirus op de digitalisering van bedrijven.

Bij Nederlandse ondernemers blijkt voor 33 procent geld de belangrijkste reden zijn voor de vertraging. Een soortgelijk percentage (34 procent) stelt dat er wel voldoende steun vanuit de overheid voorhanden is. Wel vindt vier op de tien van deze mensen dat de steun nog wel verder kon worden uitgebreid.

Volgens Sortlist is er een duidelijk verband waarneembaar tussen de tevredenheid onder ondernemers en de overheidssteun. “Dit betekent dat overheden een belangrijke rol spelen bij het helpen van Europese MKB’ers om aan de eisen van de markt te voldoen. Dit kan nog relevanter worden in de nasleep van de pandemie, wanneer regeringen moeten beslissen waar ze wel en niet op de overheidsuitgaven moeten bezuinigen.”

Overheden spelen een belangrijke rol.

Over de auteur

Over de auteur

Ondernemen & Internet is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten