menu

Consumenten vertrouwen bedrijven nauwelijks

Ondernemers doen er goed aan eens kritisch te kijken naar hoe zij omgaan met persoonsgegevens van consumenten en hoe ze het gebruik hiervan vermelden op hun bedrijfswebsite. Want liefst 60 procent van de Nederlanders maakt zich zorgen dat bedrijven persoonsgegevens doorgeven aan derden.

Ook vindt 81 procent dat bedrijven en andere instanties die beschikken over dergelijke gegevens dit duidelijker moeten vermelden. Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction, dat ook ontdekte dat de helft van de consumenten heeft ervaren dat bedrijven individuele data verkregen zonder daarvoor expliciete toestemming te hebben gevraagd.

Meer vertrouwen in overheid dan ondernemers

Daar waar Nederlandse consumenten weinig vertrouwen lijken te hebben in ondernemers, daar is het vertrouwen in de landelijke overheid, met 52 procent, een stuk groter. Los daarvan vindt twee op de drie Nederlanders dat de overheid verantwoordelijk is voor hoe ondernemers omgaan met persoonsgegevens.

Het vertrouwen in de bescherming van individuele data is door de nieuwe Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wel groter geworden bij een derde van de ondervraagden. Het minste vertrouwen hebben Nederlanders in sociale netwerken, aanbieders van mobiele (web)applicaties en multimediabedrijven.

Online bedrijven hebben nog veel vertrouwen te winnen

“De laatste tijd is er veel discussie over het gebruiken en doorgeven van persoonsgegevens”, aldus Jeroen Senster van Motivaction. “Bedrijven die zich puur richten op online activiteiten, hebben nog veel vertrouwen te winnen bij de consument.”

Reacties