Branche wil meer aandacht voor digitale economie

Branche wil meer aandacht voor digitale economie

Een groep van negen (branche)organisaties wil dat het kabinet meer verantwoordelijkheid neemt voor een sterke digitale economie. Het kabinet vindt digitalisering weliswaar belangrijk, maar blijkt onvoldoende bereid om hiervoor regie te nemen en de juiste investeringen te doen.

Dat is de mening van AMS-IX, BTG/TGG, Cyberveilig Nederland, Stichting Dutch Data Center Association, Stichting DHPA, Stichting DINL, FCA, Vereniging ISPConnect en Stichting NBIP. Ze komen gezamenlijk met dit standpunt nadat ze op Prinsjesdag gepresenteerde plannen langs de digitale meetlat hadden gelegd.

‘Coronacrisis toont aan: versterk de digitale economie’

Ze wijzen onder meer op de coronacrisis, die heeft aangetoond dat ons land meer moet inzetten op het versteken van de digitale economie. Tijdens de intelligente lockdown hebben veel ondernemers thuisgewerkt. Dit kon omdat ons land een goede digitale infrastructuur kent, bestaande uit tal van verbindingen, datacenters op eigen bodem en een breed aanbod van online diensten. Dit alles creëert een prima draagvlak voor digitaal ondernemen.

Economische schade beperkt door digitale infrastructuur

Volgens de organisaties heeft deze goede digitale infrastructuur ertoe geleid dat de economische schade beperkt bleef in vergelijking met veel andere landen. “Maar dat mag er niet toe leiden dat we als Nederland tevreden achterover gaan leunen. Nu de digitale economie moet doorgroeien, het geopolitieke speelveld volop verandert, zijn ook meer autonomie, soevereiniteit van onze data en kennis, digitale weerbaarheid en meer digitale vaardigheden nodig.”

 Nederland mag niet tevreden achterover leunen.

Volgens Petra Claessen, CEO van BTG/TGG, wil het huidige kabinet wel inzetten op het versterken van de digitale economie, maar doet het onvoldoende investeringen op dit gebied. “We worden linksom en rechtsom ingehaald door landen waar de overheid een actieve rol speelt en mee-investeert in hun brede digitale infrastructuur en digitale weerbaarheid. Die zaken zijn nog steeds een ondergeschoven kind in deze begroting.”

 In andere landen speelt overheid een actievere rol.

 De coalitie heeft nu vier randvoorwaarden gepresenteerd waarmee Nederland koploper in het digitale domein kan blijven:

  1. Skills en onderwijs

“Er is een groeiend tekort aan goede vakkrachten in de digitale sector. Dat is riskant, want het remt onze economie.”

  1. Actieve rol van de overheid

“Waar de markt de infrastructuur en randvoorwaarden voor de nationale digitale ambities niet op eigen kracht kan realiseren, moet de overheid concreet ondersteunen met het aanjagen van innovatie (als launching customer) en door het wegnemen van knelpunten die de markt niet zelf op kan lossen, ook als dat overheidsinvesteringen vereist.”

  1. Verduurzaming

“Door het massale thuiswerken is de CO2-uitstoot en het energieverbruik de afgelopen tijd enorm gedaald, dat illustreert dat zo’n aanpak werkt. Maar ook daarvoor zijn juist slimme digitale toepassingen, en digitale infrastructuur in de breedte essentieel.”

  1. Cybersecurity

“Versnelling van de inzet op cybersecurity en weerbaarheid is noodzakelijk. Dat vraagt om een veel actievere rol van de overheid. Publiek-private samenwerkingsverbanden en initiatieven uit de markt moeten met financiële middelen worden gesteund.”

About us

Over ons

Ondernemen & Internet is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten