menu
e-boekhouden

Benelux merkregistratie

Als je een bedrijf begint dan kies je niet alleen een naam, maar vaak een compleet merk. Denk aan een huisstijl, visitekaartjes, domeinnaam, logo en hele uitstraling. Hiermee wil je bekend worden bij de klant. Maar wat nu als een concurrent een naam, logo of kleur gebruikt die op die van jou lijkt? Of wat als jouw naam lijkt op die van een grote multinational? Een Benelux merkregistratie kan hierbij dé oplossing bieden.

Benelux merkregistratieEen bedrijf heeft het liefst een sterke naamsbekendheid en werft nieuwe klanten het liefst door mond-tot-mondreclame van tevreden klanten. Want tevreden klanten maakt het verschil tussen een leuke bedrijfsnaam, en een waardevol merk. Tenminste, als die ook beschermd is. Want het gebruik van een handels- of bedrijfsnaam in de Benelux geeft weinig bescherming. Indien iemand anders voor een vergelijkbaar product of dienst een merk registreert sta je mogelijk met lege handen. Dan is er een zeer grote kans dat je jouw naam of logo moet stoppen of niet mag uitbreiden.

Snel een goede en professionele bedrijfsnaam bedenken? Hiervoor kun je ook een reclamebureau inschakelen. Deze kan ook direct helpen bij de merkregistratie.

Online komt merkinbreuk veel voor

Veel ondernemers denken dat het niet zo’n vaart zal lopen, totdat ze opeens succes hebben met hun product of bedrijfsnaam. Zodra consumenten er online naar gaan zoeken ontstaan er al snel problemen. Zo had in 2017 bijna driekwart van alle merkeigenaren te maken met merkinbreuk. Vier op de tien bedrijven gaf destijds aan dat dit in toenemende mate gebeurde. 55% nam zelfs juridische stappen. Als jouw product, naam of dienst lijkt op dat van een merkhouder leg je het meestal af, dus actief merkinbreuk tegengaan werkt. Tenminste, als jij het merk hebt vastgelegd.

Om problemen te voorkomen is het verstandig een merk te registreren. Alleen door een merkregistratie word je eigenaar van een exclusief recht op het merk. Een merkregistratie geeft de merkhouder niet alleen de zekerheid het merk te kunnen blijven gebruiken (tenzij in conflict met een ouder recht), maar ook de mogelijkheid om op te treden tegen inbreuk op zijn merkenrecht. Er kan op grond van merkenrecht soms zelfs worden opgetreden tegen handelsnamen en domeinnamen. Een merkregistratie kan dus veel bescherming bieden, als deze tijdig is vastgelegd. Want tegen bestaande merken is het lastig vechten, en alleen al in de Benelux zijn ruim 1 miljoen merken geregistreerd. Wacht er dus niet te lang mee!

Procedure van een merkregistratie

Bij nieuwe merken is het van belang om eerst te achterhalen of het merk beschikbaar is voor gebruik, voordat je overgaat tot de merkregistratie. Door eerst te kijken of deze beschikbaar is voordat een aanvraag wordt ingediend kunnen schadeclaims voorkomen worden.

De registratieprocedure in de Benelux begint met de aanvraag van een merk. Het merkenrecht ontstaat op de datum van de aanvraag van het merk. Vanaf die datum is het merk juridisch beschermd. Er kunnen echter pas rechten ontleend worden aan het merk vanaf het moment dat het merk is ingeschreven. Het merk wordt ingeschreven voor de producten en/of diensten waarvoor men het merk gebruikt of wil gaan gebruiken. De producten en/of diensten worden volgens vaste regels ingedeeld in bepaalde klassen.

Om het merk voor de juiste waren of diensten in te schrijven zal in overleg een toepasselijke classificatie worden opgesteld, waarbij ook rekening kan worden gehouden met te verwachten toekomstige ontwikkelingen. Na het depot wordt door de ambtenaren van het Benelux Merkenbureau een verplicht ambtelijk onderzoek verricht. Dit onderzoek geeft inzage in oudere overeenstemmende merken en is uitsluitend informatief van aard. Eventueel is het mogelijk dit onderzoek versneld uit te laten voeren om eerder over de resultaten te beschikken.

Onderscheidend vermogen

Het is van belang dat een merk over voldoende onderscheidend vermogen beschikt. Tegenwoordig hebben de instanties namelijk de bevoegdheid om de aanvraag van een merk te weigeren, indien het merk niet voldoet aan de eisen die de wet aan een merk stelt.

Komt de aanvraag door de toetsing, dan wordt het merk gepubliceerd en kunnen houders van oudere rechten, binnen de daarvoor gestelde termijn, bezwaar tegen uw aanvraag maken door het indienen van een oppositie. Indien het Benelux Merkenbureau geen bezwaren aangeeft en de aanvraag de oppositieprocedure doorstaat, zal het merk worden ingeschreven. Een Benelux merkenregistratie heeft een geldigheidsduur van 10 jaar vanaf de depotdatum.

Controle op toekomstige merken

Het is mogelijk dat derden overeenstemmende merken deponeren die op geregistreerde merk lijken. Het Benelux Merkenbureau laat dergelijke merken toe in het register, aangezien het bureau geen bevoegdheid heeft dergelijke overeenstemmende merken op grond van oudere rechten te weigeren. Merkhouders dienen dus zelf actie te ondernemen om te voorkomen dat er merken worden geregistreerd die te veel op geregistreerde merk lijken. Een bewakingsabonnement bij een merkenbureau kan hierbij helpen. U blijft dan op de hoogte van nieuwe, conflicterende merken die bij de registers worden aangeboden.

Veelgemaakte fouten:

  • Vertrouwen op de handelsnaam. Die biedt alleen bescherming in de plaats waar u actief bent en alleen als er nog geen merk actief is. Daarbuiten geldt alleen merkregistratie.
  • Niet deponeren. De kans bestaat dat producten en gedrukt materiaal alsnog vernietigd moeten worden vanwege inbreuk op bestaande rechten, daarnaast kunnen er ook nog boetes en schadeclaims volgen.
  • Klakkeloos deponeren. Maakt slapende honden wakker. Vooronderzoek naar gelijkende merken is aanmerkelijk minder riskant!
  • Te laat onderzoek verrichten. Dan loop je het risico dat een merknaam al bezet is, en een ontwikkeld product, campagne of huisstijl ongebruikt wordt weggegooid.
  • Te zuinig deponeren. Alleen de naam bijvoorbeeld, niet de verpakking, kleur, vorm etc. De kans bestaat dat het eigen product ineens onder een andere naam wordt verkocht.
  • Geen bescherming voor andere landen aanvragen. De nachtmerrie voor elke salesmanager: succesvol merk kan niet geëxporteerd worden omdat de rechten in een ander land al vergeven blijken.
  • Op de verkeerde naam registreren. Wordt de directeur eigenaar, de werkmaatschappij, of moet de merknaam in een holding worden ondergebracht?