Belasting veranderingen eenmanszaak 2012

Belasting veranderingen eenmanszaak 2012

Ieder jaar veranderen er wel een aantal belasting-regelingen. Voor eigenaren van een eenmanszaak zijn dit in 2012 de belangrijkste veranderingen.

Zelfstandigenaftrek: Vast bedrag

De grootste verandering in de inkomstenbelasting in 2012 voor ondernemers is de aanpassing van de zelfstandigenaftrek. Tot 2012 was de hoogte van de zelfstandigenaftrek afhankelijk van de winst. Vanaf 2012 is de aftrek voor alle ondernemers gelijk, namelijk € 7.280.

Positief voor mensen met een hoge winst (boven de 53.000 euro) en minder goed nieuws voor mensen met een lage winst (minder dan 18.540 euro). Voor de mensen met een winst hier tussen in blijft de zelfstandigenaftrek nagenoeg gelijk. Deze maatregel is genomen om het maken van winst te stimuleren.

Urencriterium afgeschaft?

Nee, het urencriterium is nog niet afgeschaft in 2012. Wel is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer om het urencriterium in de toekomst af te schaffen. Er wordt gezocht naar een andere manier om het ondernemerschap aan te tonen. Het voorstel van GroenLinks is dat ondernemers met een omzet van 10.000 euro en hoger recht hebben op de volledige zelfstandigenaftrek, en als er maar 5.000 euro wordt binnengehaald er recht is op de helft.

Echter in 2012 geldt tot nu toe nog gewoon het urencriterium, en is het dus belangrijk om de gewerkte uren bij te houden (vooral voor deeltijdondernemers).

Willekeurig afschrijven afgelopen

In 2009, 2010 en 2011 was willekeurig afschrijven een ‘crisis-maatregel’. Blijkbaar vinden ze dat de crisis over is, want de regeling is in 2012 als algemene regel vervallen, en weer alleen voor starters van toepassing..

Investeringsaftrek

De bedragen en percentages van de investeringsaftrek in 2012 zijn veranderd.

Over de auteur

Over de auteur

Ondernemen & Internet is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten