menu
e-boekhouden

Belasting eenmanszaak

Als eigenaar van een eenmanszaak krijg je zakelijk te maken met de belastingdienst. Wanneer je de zaken vanaf het begin goed op orde hebt, voorkom je later mogelijke naheffingen en boetes! Met welke belastingen heb je met een eenmanszaak te maken en van welke aftrekposten kun je gebruik maken?

Inhoud:

Ondernemer voor de belastingdienst

Wanneer de eenmanszaak wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zullen ze je automatisch bij de belastingdienst inschrijven. Die kijkt dan of je belastingplichtig bent als ondernemer. Zo niet, dan betaal je als particulier en mis je enkele belastingvoordelen.

Ondernemers met een eenmanszaak betalen gewoon inkomstenbelasting, ook wel loonbelasting genoemd. Hoeveel loonbelasting je betaalt is afhankelijk van je winst én hoeveel ondernemersaftrek je recht op hebt. ondernemerHieraan stellen ze een aantal eisen. De belangrijkste eis is dat je 1225 uur per jaar in de onderneming werkt (het urencriterium).

Andere eisen zijn: voldoende omzet, voldoende klanten, naar buiten treden met de onderneming. Als je verwacht dat je winst gaat maken met de eenmanszaak is het belangrijk om aan de criteria te voldoen. Alleen wanneer de belasting jou erkent als ondernemer, mag je namelijk gebruik maken van ondernemersaftrek. Deze zorgen ervoor dat je minder belasting hoeft te betalen.

Belastingen uitrekenen via een boekhoudprogramma

Vroeger werd de belasting voor alle ondernemers uitgerekend door de boekhouder, maar dit is niet verplicht. Het periodiek berekenen van alle belastingen, heffingen en aftrekposten is een hele klus maar kan tegenwoordig vrijwel automatisch met een boekhoudprogramma. Ook al ben je financieel best handig, een programma bespaart je veel tijd met alle berekeningen, en verdient zichzelf bijna altijd wel terug.

Zoek je een goed boekhoudprogramma? probeer e-Boekhouden gratis uit! Liever zelf vergelijken? Zie ons overzicht van boekhoudprogramma’s.

Belasting overlaten aan een boekhouder?

Vrijwel alle ondernemers nemen vroeg of laat een boekhoudprogramma. De kosten van een boekhouder zijn ondernemers minder eensgezind over. Veel ondernemers vinden dat niet meer nodig, omdat er bij het online boekhouden eigenlijk maar weinig expertise van cijfers meer komt kijken. Veel ondernemers gaan vaak zelf met de software aan de slag, ook als ze geen kaas van fiscale zaken hebben gegeten.

Andere ondernemers zweren juist bij een boekhouder die voor hen alle belastingzaken regelt. Ze willen die check, zoeken een klankbord of zijn van mening dat een boekhouder zichzelf gemakkelijk terugverdient omdat hij niet alleen alles goed invult, maar bijvoorbeeld ook meedenkt over verzekeringen, risico’s, of advies geeft bij een mogelijke financieringsbehoefte.

Eenmanszaak: zelf de belasting uitrekenen

belasting berekenenEen boekhouder of boekhoudprogramma is niet verplicht. Als ondernemer met een eenmanszaak mag je ook zelf je belastingen uitrekenen. Er zijn verschillende type belastingen die je moet betalen bij een eenmanszaak.

 1. De belasting over je omzet (omzetbelasting), oftewel de btw.
 2. Over de gemaakte winst betaal je inkomstenbelasting.
 3. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.
 4. Heb je personeel in dienst, dan betaal je voor hen de loonbelasting.
 5. Afhankelijk van je bedrijf kunnen er extra belastingen van toepassing zijn. Denk aan douanekosten, accijnzen, internationale belastingen of gemeentelijke belastingen bij een eigen pand.

1. Belasting over je omzet

Omzetbelasting is een ander woord voor de btw (belasting over toegevoegde waarde). De btw is uitsluitend bedoeld voor de eindgebruiker (consumenten). Bij een eenmanszaak moet je dit meestal bovenop je eigen tarieven rekenen, en afdragen aan de belastingdienst. De omzetbelasting aangifte gebeurt elk kwartaal (er gelden pittige boetes voor te late aangiftes en/of betalingen van btw).

Omzetbelasting werkt kort gezegd zo:

 • Over inkopen voor het bedrijf betaal je btw, maar alle btw die je betaald hebt over bedrijfskosten, mag je per kwartaal terugvragen aan de Belastingdienst.
 • Op de facturen die je stuurt vanuit het bedrijf bereken je de btw die de klanten moeten betalen (standaard 21%). Alle door klanten aan jou betaalde btw moet jij per kwartaal afdragen aan de Belastingdienst (het geld is dus eigenlijk niet van jou).
 • Rekenvoorbeeld: van januari t/m maart heb je 1.766 euro aan btw betaald. In diezelfde periode hebben klanten aan jou 2.203 euro btw betaald. 1776 – 2203 = € 427,- Jij bent in dit geval de Belastingdienst nog 427 euro btw schuldig. Dit is natuurlijk maar een fictief voorbeeld, reken zelf over al je inkomsten en uitgaven het verschil in btw uit, of bereken dit via een boekhoudprogramma.

Als bedrijf betaal je dus wel btw bij aankopen, maar alles wat je ‘voorgeschoten’ hebt (kopen van producten of diensten) kun je verrekenen met de btw over alles wat je ontvangen hebt. Het verschil moet je betalen, of krijg je terug van de belastingdienst. Heb je een zeer klein bedrijf met minimale omzet? Dan kom je soms in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling. Daarbij hoef je geen btw te rekenen en geen omzetbelastingaangifte te doen.

Btw-tarieven

Het standaard btw-tarief is 21%. Er is ook een verlaagd btw tarief (9%) voor o.a. eten, drinken, geneesmiddelen, boeken en openbaar vervoer. Voor leveringen en diensten aan het buitenland binnen de EU wordt 0% btw berekend. De btw wordt verlegd naar het land van de klant: deze is verantwoordelijk voor het afdragen van de omzetbelasting. Wel ben je verplicht het btw-nummer van je klant te controleren.

2. Belasting over je inkomen

Aan het eind van het jaar moet de aangifte voor de inkomstenbelasting worden ingevuld. Deze is te vergelijken met de inkomstenbelasting die particulieren in loondienst betalen. Bij een eenmanszaak wordt niet het salaris belast, maar de gemaakte winst. Eigenlijk is dat namelijk het salaris van de ondernemer, aangezien privé en zakelijk bij de eenmanszaak gelijk zijn.

De inkomstenbelasting bestaat uit drie boxen. Box 1 (werk en wonen) is de belasting over de winst uit de onderneming en bijverdiensten. Box 2 (aanmerkelijk belanghebbenden) is de belasting over de inkomsten uit aandelen en Box 3 (sparen en beleggen) is de belasting over spaargeld.

Lees ook de volgende artikelen:

Wanneer je bent erkend als ondernemer door de belasting, kun je gebruik maken van een aantal aftrekposten voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek en driemaal in de eerste vijf jaar de startersaftrek. Deze aftrekposten worden van de gemaakte winst afgehaald, en hierna wordt de belasting in BOX 1 berekend.

Aftrekposten eenmanszaak

Aftrekposten mogen worden afgetrokken van de gemaakte winst. Daarna wordt de inkomstenbelasting berekend. Hoe hoger de aftrekposten, des te lager de te betalen belasting. De belangrijkste aftrekposten voor de belasting bij een eenmanszaak zijn:

 • Zelfstandigenaftrek: indien het urencriterium wordt gehaald;
 • Startersaftrek: in de eerste vijf jaar van je ondernemerschap heb je drie keer een extra aftrekpost;
 • MKB-winstvrijstelling: na aftrek van de andere aftrekposten mag 14% van de overgebleven winst worden afgetrokken van de gemaakt winst;
 • Meewerkaftrek: afhankelijk van het aantal uur dat je partner meewerkt in de eenmanszaak mag een percentage van de winst worden afgetrokken;
 • WBSO subsidie: is je bedrijf actief met technologische en innovatie vernieuwingen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie;
 • Stakingsaftrek: pas van belang wanneer de zaak wordt opgeheven;
 • Investeringsaftrek: afhankelijk van de kosten van de gemaakt investering(en) kan er geld worden afgetrokken van de winst;
 • Onder strenge voorwaarden de werkruimte in huis.

3. Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

De belastingdienst int aan het einde van het jaar ook de inkomensafhankelijke bijdrage: dit maakt deel uit van de zorgverzekeringswet. Deze wet bestaat uit twee delen: de basispremie en de inkomensafhankelijke bijdrage. De eerste is voor particulieren en ondernemers gelijk en wordt betaald aan de verzekeraar (meestal tussen de 100 en 150 euro per maand). De tweede is voor eigenaren van een eenmanszaak een percentage van het belastbare inkomen (inkomensafhankelijke bijdrage) en moet worden betaald aan de belastingdienst.

Zie ook de info over facturen maken, alles rond online boekhouden, of onze suggesties voor een boekhoudprogramma voor de eenmanszaak.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over belasting zijn:

Belasting als zzp'er: waar krijg ik mee te maken?

Als zzp’er met een eenmanszaak krijg je te maken met de omzetbelasting en inkomstenbelasting. Deze worden niet automatisch ingehouden, maar je moet hier zelf belastingaangiftes voor invullen. De makkelijkste manier is om online te boekhouden via een boekhoudprogramma voor zzp’ers, of om een boekhouder in te schakelen voor de belastingaangiftes.

Hoe bereken ik de belasting voor mijn bedrijf?

Hoeveel belasting je moet betalen als zzp’er met een eenmanszaak is afhankelijk van je eigen omzet en kosten. Dit is dus op basis van je eigen administratie. Je kunt de belasting zelf berekenen in Excel, maar een online boekhouding maakt het meestal makkelijker.

Hoe moet ik de belasting betalen voor mijn eenmanszaak?

Voor zowel de omzetbelasting als de inkomstenbelasting moet je belastingaangiftes invullen. Een boekhoudprogramma kan je hierbij helpen. Je kunt deze belastingaangiftes ook laten doen. Op basis hiervan zie je wat je moet betalen. De belasting maak je vervolgens zelf handmatig over. Bijvoorbeeld via internetbankieren van je bank.

Kan ik de belastingaangiftes laten doen?

Zeker! Je kunt ervoor kiezen om de belastingaangiftes te laten doen. Facturen maken of inboeken en de debiteurenadministratie doen de meeste ondernemers zelf maar daarnaast kun je ook een boekhouder inhuren die actief met je meekijkt.

Hoe verreken ik aftrekposten bij mijn belasting?

Bij de omzetbelasting heb je niet zo zeer te maken met aftrekposten, maar wel met btw die je al betaald hebt over je uitgaven. Bij de btw-aangifte vul je deze in bij voorbelasting. Bij de inkomstenbelasting zijn er wel verschillende aftrekposten. Deze worden op verschillende manieren verrekend en hebben soms hun eigen voorwaarden. Zie hiervoor de verschillende specifieke pagina’s.