Combined Shape menu

Authenticiteit

Authenticiteit is echtheid. Bij een authentieke ondernemer is wat hij of zij denkt, voelt, zegt, doet en wie hij is, in evenwicht. Wat er binnen in hem leeft, is zichtbaar voor de buitenwereld. Zo kan iemand iets zeggen, maar toch uitstralen dat hij twijfelt, of werkelijk iets anders belangrijk vindt. Bewust of onbewust zul je dat merken. Er klopt dan iets niet in de communicatie en de geloofwaardigheid daalt. De authentieke ondernemer echter heeft zelfvertrouwen en visie en is krachtig en geloofwaardig in hoe hij zichzelf neerzet.

Authenticiteit en fysieke houding
De fysieke houding zegt veel over mensen. Je kunt zien hoe iemand zich voelt en ook of hij of zij zich klein maakt, groot maakt, open is of gesloten is. Als je erop gaat letten, zul je in staat zijn om de subtiele houdingen te onderscheiden. Wanneer je een authentieke ondernemer ziet, zie je dit ook aan zijn houding. Hij is trots, heeft zelfvertrouwen en gelooft in wat hij doet. Dat straalt hij uit door zijn stevige houding waardoor hij gemakkelijk zijn potentiële klanten overtuigt. Ze gaan met de ondernemer in zee omdat ze geloven dat hij zal waarmaken wat hij beloofd.

Authenticiteit en emoties
Een authentieke ondernemer is ook emotioneel authentiek. Hij is zich bewust van de verschillende emoties; bang, boosheid, bedroefd, blijheid. Hij is in staat de emoties te voelen, echter hij blijft helder in zijn waarneming en visie zodat hij zijn keuzes niet laat leiden door zijn emoties. Wat de ondernemer voelt is zichtbaar voor zichzelf en ook voor anderen. Hij kan zijn emoties positief benutten zonder in de valkuilen ervan te stappen.

Authenticiteit en gedachten
Onze gedachten bepalen hoe we ons voelen en vervolgens wat we doen. Zo is een ondernemer kritisch naar zijn omgeving, maar vooral kritisch naar zijn eigen overtuigingen. Het klopt niet altijd wat hij denkt over onszelf. Denk aan gedachten zoals “het lukt je niet”, “je bent niet goed of slim genoeg” of “als ondernemer loop je teveel risico”. Hij weet dat wat hij denkt over zichzelf zijn oorsprong heeft in zijn jeugd, omgeving, zoals maatschappij en gezin. Hij hoeft zich daardoor niet te laten leiden door zijn beperkende gedachten, maar durft de gedachte te volgen dat hij kan bereiken wat hij wil, als hij er maar in gelooft en de stappen zet die nodig zijn.

Authenticiteit en inspiratie
Ondernemers inspireren andere mensen door hun eigen enthousiasme en passie omdat ze leven vanuit het hart. Ze gaan er helemaal voor omdat ze geloven in wat ze doen en wie ze zijn. De authentieke ondernemer doet wat hij doet bezield, vanuit zijn eigen kracht en eigenheid. Vergelijk de restauranteigenaar, die zijn hart inzet in het creëren van nieuwe hoofdgerechten, maar ook de adviseur die zijn klanten met aandacht en inzet bedient.

Authenticiteit ontwikkelen
Ook als ondernemer kun je jouw authenticiteit verder ontwikkelen. Je moet dan werkelijk jezelf willen leren kennen, want we hebben altijd onze eigen blinde vlek. Enkele tips om hierin stappen te zetten:

  •   Leef wat werkelijk belangrijk voor je is
  •   Wees open en eerlijk zijn naar jezelf en naar anderen
  •   Word jezelf bewust van je belangrijkste drijfveren
  •   Vraag feedback aan je omgeving om bewust te worden van je non-verbale communicatie
  •   Observeer jezelf en probeer bewustzijn te krijgen over én te benoemen van wat je voelt en ervaart
  •   Onderzoek en herdefinieer je eigen overtuigingen

Door jezelf te laten zien, weten anderen wat je wilt. Je komt hierdoor eerder in contact met potentiële afnemers en gelijkgestemde ondernemers. Jouw omgeving kan niet om je heen. Authenticiteit betekent dat je krachtiger en duidelijker wordt. Je straalt helder uit wie je bent.

Bronvermelding: Luc van Esch. Via trainingen en coaching adviseert en helpt Luc ondernemers en particulieren onder andere met authenticiteit. Zie voor meer informatie zijn website www.authenticiteitscoach.nl