menu

‘Aantal incassobureaus zal dalen’

Het lijkt erop dat de klassieke incasso gaat verdwijnen. Ondernemers nemen vaker zelf initiatief als de rekeningen niet zijn betaald, maar ondertussen verschuift incasso ook steeds meer naar schuldhulpverlening, het voorkomen en het versterken van creditmanagement bij ondernemers. Een nieuwe tool moet ondernemers helpen om onbetaalde rekeningen te voorkomen.

Volgens deze startup zal het aantal incassobureaus de komende jaren dalen en vindt er een verregaande consolidatieslag plaats in deze branche. Met een online applicatie wil Incassoline ondernemers helpen met het voorkomen van onbetaalde rekeningen en tegelijkertijd het creditmanagement te verbeteren.

Nu zijn er natuurlijk allerlei software-pakketten waarmee ondernemers online kunnen boekhouden en factureren, maar Incassoline is naar eigen zeggen de eerste die factureren, incassopreventie en incasso aan elkaar koppelt in één applicatie.

Incasso normaal gezien pas als klant niet betaalt

“Vraag aan een willekeurige ondernemer wanneer hij/zij een incassotraject opstart en het antwoord zal zijn ‘als mijn klant de rekening niet betaalt en niet reageert op herinneringen'”, aldus Incassoline. “Een klassiek antwoord waarop de incassobranche reageert met een klassieke werkwijze: een brief, een e-mail, een telefoontje waarbij de toon steeds een beetje dreigender wordt.”

Scan moet discussies voorkomen

Incassoline wil af van deze ouderwetse situatie en meent dat met hun online tool incasso al bij het uitbrengen vanaf de eerste offerte begint. Door een creditcheck krijgen ondernemers zicht in de risico’s die optreden bij het afsluiten van een nieuw contract of het aangaan van nieuwe opdrachten. “Een zorgvuldige scan van alle algemene-, leverings- en betalingsvoorwaarden voorkomt discussies over niet betaalde rekeningen.”

Dat Incassoline in de incasso-markt duikt, is gezien de veranderingen niet raar. Maar ook omdat ondernemers jaarlijks zo’n 7 miljard euro mislopen door niet of te laat betaalde rekeningen. Uit onderzoek kwam naar voren dat meer dan een derde van de ondernemers aangeeft dat onbetaalde rekeningen de groei van hun bedrijf direct belemmeren. Elke ondernemer zou gemiddeld 3 procent van de omzet verliezen door dit soort wanbetalingen. “Dat klinkt niet veel, maar soms betekent dat wel een winstdaling van 30 procent en dat zet bedrijven direct op achterstand als het gaat om investeren, innoveren en het aannemen van personeel.”

Reacties