67% bedrijven heeft snel internet

67% bedrijven heeft snel internet

Nederland kent steeds meer bedrijven met snel internet. Had vijf jaar geleden nog maar een derde een vaste internetverbinding van minstens 30 Mbit per seconde, nu is dat inmiddels opgelopen naar twee op de drie bedrijven. Verder geeft 89 procent aan dat hun internetsnelheid doorgaans voldoende is.

Dit blijkt uit een onderzoek naar het ICT-gebruik bij bedrijven, dat werd gedaan door het  CBS. Die merkte op dat de afgelopen jaren vooral het percentage bedrijven dat met minimaal 100 Mbit/s internet flink is gestegen. Van 8 procent in 2012 naar 28 procent vorig jaar.

Sinds 2013 zijn er eigenlijk geen bedrijven meer die moeten internetten met een snelheid van minder dan 2 Megabit per seconde. Wel was er vorig jaar nog altijd 13 procent van de bedrijven die het moest doen met een snelheid ergens tussen de 2 en 10 Mbit.

Horeca en textielindustrie vaak langzaam internet

Het CBS heeft ook gekeken naar hoe de internetsnelheid is verdeeld over de verschillende sectoren. Zo blijkt – niet verrassend eigenlijk – dat bedrijven die actief zijn in de informatie en communicatie en de ICT-sector het vaakst een snelle internetverbinding hebben. Hier had zo’n 90 procent een verbinding van 30 Mbit/s of meer. Snel internet hoef je daarentegen niet te verwachten bij de horeca of de textielindustrie.

In Nederland doen we het qua internetsnelheden helemaal niet zo slecht als je het vergelijkt met andere landen. In de Europese Unie behoren we zelfs tot de kopgroep, als er gekeken wordt naar hoeveel bedrijven met minimaal 30 Mbit/s kunnen internetten.

Goede digitale infrastructuur belangrijk

Een goede internetsnelheid is belangrijk voor het bedrijfsleven. Het zorgt ervoor dat interne en externe bedrijfsprocessen soepel kunnen verlopen en het is vaak nodig om innovatie mogelijk te maken. Dat er in ons land veel bedrijven zijn met een meer dan prima internetsnelheid is ook goed voor de economie. Er kan snel gehandeld worden en een goede digitale infrastructuur wordt als essentieel geacht voor een goede digitale economie, iets waar ons land graag een voortrekkersrol in neemt.

Gerelateerde berichten